מדריכי גלישה | התאגדות מדריכי הטיפוס והגלישה הישראלים | IMGA

מדריכי גלישה

בעמותת מדריכי הטיפוס הישראלים חברים מדריכי טיפוס וגלישה, וחברות טיפוס וגלישה שהתחייבו להדריך בסטנדרטים הגבוהים ביותר, לעזור לחברים אחרים בעמותה לתכנן ולהוציא משלחות.


חברות בעמותה מהווה אישור לעמידה בתקן למדריכי טיפוס וגלישה.

שימו לב (1), רשימת המדריכים עשויה להשתנות. במידה ויתברר לנו שמדריך אינו עומד בדרישות התקן, שמו יוסר מן הרשימה. אנו ממליצים לבדוק את הרשימה מדי פעם ולא לסמוך על כך שהשם הופיע ברשימה בעבר.


שימו לב (2), רשימת המדריכים אינה באה במקום רשימת החברות. יכול להיות מדריך שהוא בעל חברה. חבר עמותה (מדריך) שעומד בתקן בעצמו אינו מעיד על כך שחברה שברשותו עומדת בתקן.


מדריכים המעונינים להצטרף לעמותה מוזמנים לשלוח בקשה להצטרפות (באימייל) ולשלם את דמי החבר (בסך 0₪). בהצטרפותם מתחייבים החברים בעמותה לקיים את הקוים המנחים של תו התקן, ועיקרם:

• המדריך מוסמך ופעיל (בשנה האחרונה).

• הוא מדריך רק על פי הסמכתו, ולא חורג ממנה.

• המדריך מכיר את הוראות הבטיחות ועובד על פיהן.

• הוא משתמש רק בציוד תקני ותקין.


רשימת המדריכים (על פי סדר ההצטרפות):

יעקב גורי

בועז לנגפורד

גדי ליפשיץ

חנן צוקר

יורם פוקס

איתן אטיאס

אליה רוזנבלו

אמיר עטאללה

ערן קמר

אריק אמיתי

אמנון זהר

עמיחי זר

נדב אלון

יוגב סגל

יונתן שולטר


קישורים לדפים אישיים ולאתרי המדריכים: