חברות טיפוס וגלישה | התאגדות מדריכי הטיפוס והגלישה הישראלים | IMGA

חברות טיפוס וגלישה

חברות טיפוס וגלישה שהן חברות בהתאגדות מדריכי הטיפוס והגלישה הישראלים התחייבו להדריך בסטנדרטים הגבוהים ביותר, להתנהל על פי נוהלי בטיחות קפדניים ולהעסיק מדריכים מוסמכים וברמה גבוהה בלבד. 

חברותבהתאגדות מהווה אישור לעמידה בתקן לחברות טיפוס וגלישה.

שימו לב (1), רשימת החברות עשויה להשתנות. במידה שיתברר לנו שחברה אינה עומדת בדרישות התקן, שמה יוסר מן הרשימה. אנו ממליצים לבדוק את הרשימה מדי פעם ולא לסמוך על כך שהשם הופיע ברשימה בעבר.

שימו לב (2), רשימת המדריכים אינה באה במקום רשימת החברות. יכול להיות מדריך שהוא בעל חברה. חבר עמותה (מדריך) שעומד בתקן בעצמו אינו מעיד על כך שחברה שברשותו עומדת בתקן.

מעוניינים לצרף את החברה שלכם להתאגדותהקליקו כאן.

בהתאגדות חברים גם מדריכי טיפוס ומדריכי גלישה

רשימת החברות

על חבלים

אתגרים בטבע

טיפוס טבעי