הצטרפות כחבר - מדריכים | התאגדות מדריכי הטיפוס והגלישה הישראלים | IMGA

הצטרפות כחבר - מדריכים

בהצטרפות להתאגדות מדריכי הטיפוס והגלישה הישראלים אני מתחייב לעבוד על פי הקוים המנחים של תו התקן:

• אני מדריך מוסמך ופעיל (בשנה האחרונה).

• אני מדריך רק על פי הסמכתי, ולא חורג ממנה.

• אני מכיר את הוראות הבטיחות ועובד על פיהן.

• אני משתמש רק בציוד תקני ותקין.


להצטרפות חברה העוסקת בפעילויות גלישה וטיפוס הקלק כאן