הצטרפות להתארגנות מדריכי הטיפוס והגלישה - מדריכים | התאגדות מדריכי הטיפוס והגלישה הישראלים | IMGA

הצטרפות להתארגנות מדריכי הטיפוס והגלישה - מדריכים

מדריכים המעונינים להצטרף מוזמנים לשלוח בקשה להצטרפות (באימייל) ולשלם את דמי החבר (בסך 0₪). בהצטרפותם מתחייבים החברים לקיים את הקוים המנחים של תו התקן, ועיקרם:

• המדריך מוסמך ופעיל (בשנה האחרונה).

• הוא מדריך רק על פי הסמכתו, ולא חורג ממנה.

• הוא משתמש רק בציוד תקני ותקין.

• המדריך מכיר את הוראות הבטיחות ועובד על פיהן.

הוראות בטיחות ראשוניות מצויות:

1. כאן (של חוזר מנכ"ל משרד החינוך).

2. כאן (הוראות בטיחות כלליות לעבודת חבל, של הועדה המקצועית לטיפוס וגלישה במכון ווינגייט).

3. כאן (הוראות בטיחות לקירות טיפוס, של הועדה המקצועית לטיפוס וגלישה במכון ווינגיט).


את תקנון העמותה ניתן למצוא כאן.


חברות גלישה וטיפוס המעוניינות להצטרף הקליקו כאן