בקשה להצטרפות לעמותה - מדריכים | התאגדות מדריכי הטיפוס והגלישה הישראלים | IMGA

בקשה להצטרפות לעמותה - מדריכים 

בקשה להצטרפות לעמותה - מדריכים 1. פרטים אישיים

שם פרטי שם משפחה

שם פרטי - אנגלית שם משפחה - אנגלית

ת.ז. תאריך לידה

אזרחות מס' דרכון

כתובת מיקוד

טלפון בבית טלפון בעבודה

טלפון נייד

דואר אלקטרוני (e-mail)


2. השכלה והסמכה


א. השכלה

תיכונית בוגר מכללה אקדמאי תארים נוספים

ב. הסמכות בתחום הטיפוס והגלישה בארץ

מפעיל קירות טיפוס מדריך טיפוס ספורטיבי מדריך גלישה מדריך טיפוס בונה אומגות מדריך גלישה בכיר מדריך טיפוס בכיר מאמן

ג. קורסים והסמכות מחו"ל (פרט וצרף תעודה, אם יש)
3. בקשה להצטרפות לעמותה

אני (שם, מען ומספר זהות), מבקש להיות חבר בעמותת מדריכי הטיפוס הישראלים. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.

תאריך