קורס מדריכי גלישה -קיץ 2008 | התאגדות מדריכי הטיפוס והגלישה הישראלים | IMGA

קורס מדריכי גלישה -קיץ 2008

קורס מדריכי גלישה יתקיים בחודשים יולי-אוגוסט.

את תכנית הקורס ניתן למצוא בחוברת הקורסים של מכון ווינגייט (להורדה), או באתר מדריכי הטיפוס של המזרח התיכון או באנציקלופדית הטיפוס.

רכז הקורס: מיכה יניב.

מדריך נוסף: שחר קדמיאל, עומר שביט, ז'ניה פפיר.


תאריכים: יפורסמו בהמשךלפרטים נוספים והרשמה, ניתן לפנות למיכה, רכז הקורס:

באוניברסיטה: 02-6586194, בבית: 02-5346344 או בנייד: 054-7625343

בדוא"ל: mica@imga.org.il