הצעת עבודה - דני היי | התאגדות מדריכי הטיפוס והגלישה הישראלים | IMGA

הצעת עבודה - דני היי

שלום רב,


אנו מחפשים מפעילי קיר טיפוס נוספים לדני-הי בשפיים וקיסריה.

המעוניינים נא לשלוח קו"ח ותעודה בתוקף

אל פקס 04-6360018


ניתן לפנות ישירות:


קיסריה: 

אודי הרנס 

052-8893742, 

טל' 04-6360017 שלוחה 4

etgar@dani-hi.co.il


שפיים:

יפתח נתיב

052-4417774,

טלפקס 09-9554848

shefayim@dani-hi.co.il

בברכה,


מחלקת אתגר

"דני-הי"