כללי פסילה | התאגדות מדריכי הטיפוס והגלישה הישראלים | IMGA

כללי פסילה

לפניכם סדרת כללים המנחים באילו מקרים יש לפסול את ציוד הטיפוס (חבלים, טבעות, רתמות, עגינות וכו') והוא אינו ראוי עוד לשימוש בטיפוס.

שימו לב, אלו רק הנחיות כלליות וייתכנו שינויים קטנים בערכים (למשל טבעת שנפלה מגובה 4 מ', או 5 מ'...). בכל מקרה יש להפעיל את השכל הישר.

חבלים

קטע חבל בו נראית הליבה מבעד למעטפת - פסול.

• קטע חבל שהתעבה מעל ל 10% מעוביו המקורי (המעטפת שעירה או מנופחת) - פסול.

• קטע חבל שהפך צר יותר ב 10% מעוביו המקורי - פסול.

• מקום בו החבל דק או עבה או קשה או רך יחסית לשאר החבל - פסול.

• קטע חבל שהתארך, ביותר מ 5% לחבל סטאטי וביותר מ 10% לחבל דינאמי, מאורכו המקורי - פסול.

• חבל שבא במגע עם חומרים כימיים כגון בנזין, טינר, טרפנטין, אציטון, ספירט, אקונומיקה, שמנים, חומצות שונות, חמרי ניקוי חזקים וכו' - פסול.

• חבל שעבר עומסים חריגים (גרירת מכוניות, הרמת משקלים גדולים וכו').

• חבל הובלה שעבר נפילה קשה במקדם נפילה 1 ומעלה - פסול להובלה.

• חבל שצבעו דהה בשמש או שנמצא בשטח תקופה ארוכה - פסול לשימוש.

• כל פגם המורגש בחבל מבעד למעטפת פוסל את אותו קטע חבל.

• חבל רטוב חלש בכשלושים אחוזים (וחוזר לחוזקו המקורי כאשר הוא מתייבש).

• אחרי תקופת שימוש מסויימת ע"פ הוראות היצרן החבל פסול.

• חבל שנראים עליו סימני התכה או שריפה - פסול.

• חבל מוכתם בצבע או שצבעו השתנה - פסול.

רצועות ורתמות

• רצועה שנראה בה פגם מכאני (מתחילה להקרע) – פסולה.

• רצועה שבאה במגע עם חומרים כימיים - פסולה.

• רצועה שדהתה בשמש או נמצאה בשטח - פסולה.

• רצועה רטובה חלשה בכשלושים אחוזים.

• רצועה שניתכה בעקבות חשיפה לחום גבוה - פסולה.

• מקום בו הרצועה דקה או עבה או קשה או רכה מהשאר - פסול.

טבעות ואמצעי חיכוך

• כל בעיה מכאנית בטבעת (קפיץ לא עובד, שער שאינו נסגר, שער או גב הטבעת עקום, הברגה של הסגר נתקעת וכו') פוסלת אותה.

• טבעת שנראים בה סדקים או עיוותים - פסולה.

• טבעת או אמצעי חיכוך שנפלו מגובה 4 מטרים או יותר על משטח מוצק (סלע, בטון וכו') - פסולים.

• טבעת או אמצעי חיכוך שנשחקו כך שאיבדו רבע או יותר מעוביים המקורי - פסולים.

• טבעת או אמצעי חיכוך שנפגעו מקורוזיה - פסולים.

אבני עיגון

• כל פגיעה מכאנית: סדקים, קרעים, מעיכות ועיקומים. מוטות של פרנדים קשיחים שהתעוותו, טריקמים סדוקים, פינים

• עקומים וכו'.

• ברוקים, פלקסי-פרנדים וכו': כבלי פלדה נושאי עומס שקיבלו עיוות משמעותי ואינם חוזרים עוד לצורתם המקורית.

• כבלי פלדה נושאי עומס שיש בהם גידים קרועים או סימני חלודה.

• בטריקמים הקסים ופרנדים: חבלים ורצועות פסולות (על פי כללי פסילה של חבלים ורצועות).

• בפרנדים קשיחים: פרנדים שהמוט המרכזי שלהם התעוות או התעקם.

• אבני עיגון בהם ה'אבן' קיבלה מכות, שריטות עמוקות מחולצים וכו', נהוג לפסול, אך רק מטעמים של נוחות בשימוש.

• כמובן שכל אלה מתייחסים לחלקים נושאי העומס. כבלי הפלדה הדקים אינם נושאים עומס בפרנדים ואפשר להחליף אותם. לשרוולי הפלסטיק של הרוקים והתוויות שעל הרצועות בטריקמים אין משמעות בטיחותית והם יכולים להיות שם, או לא להיות.

קסדות

• סדקים, עיוותים ושינויי צבע פוסלים את הקסדה.

• קסדות פולימר מוקצף יש לפסול עם כל שינוי צורה, או צבע. כמו כן מעיכות מקומיות פוסלות את הקסדה.

• קסדות פולימר מוקצף הן חד-פעמיות. בלימת מכה לראש לאחר נפילה קשה פוסלת את הקסדה.

• רצועת הסנטר, האבזמים ורצועות הראש אינם תקינים: הרצועות קרועות, אינן ניתנות לכיוונון וכו'.

• גיל: אורך החיים של קסדות מוקצפות הוא חמש שנים. בקסדות קשיחות יש לפסול אחרי 15 שנים.


עוד מאמרים: רשימת ציוד לבוגרי קורסים / תחנות / פתרון תקלות / חילוץ מוביל / עוד שיטה לאיבטוח עצמי / שיטות הובלה / מאמרים על קשרים / קסדות / פרנדים