שיטות הובלה | התאגדות מדריכי הטיפוס והגלישה הישראלים | IMGA

שיטות הובלה

המונח "שיטות הובלה" מתייחס לצורות שימוש בחבלים דינאמיים מסוגים שונים להובלה של מסלול. כל אחת משיטות ההובלה כאן מתוארת על יתרונותיה וחסרונותיה, ולאלו סוגי מסלולים היא מתאימה.

מבוא

קיימות שלוש שיטות עיקריות להובלה של מסלול ומספר שיטות נוספות המיועדות למקרים מיוחדים. השיטה המקורית של הובלה התבססה על אבטחה דינאמית ללא אמצעי חיכוך או בעזרת חיכוך גוף (body belay) בחבלים מסיבים טבעיים. במהלך השנים שוכללה השיטה והתפצלה למספר רב של שיטות.

המהדורה המודרנית של השיטה המקורית נקראת 'חבל יחיד' (single rope) והאבטחה מתבצעת בעזרת אמצעי חיכוך וחבל אחד עבה. שיטה זו מתאימה במיוחד למסלולים קצרים, שלא צריך לגלוש עליהם (ואפשר ללכת מסביב).

השיטה השניה היא 'חבל כפול' (double rope) ובה משתמשים בשני חבלים דקים יותר, שכל אחד מהם יכול לבלום בעצמו את רוב נפילות ההובלה. שיטה זו מקובלת במסלולים ארוכים ומסובכים.

השיטה השלישית היא 'טוין רופ' (twin rope), בה משתמשים בשני חבלים עוד יותר דקים, אך מתייחסים אליהם במהלך הטיפוס כאילו היו חבל אחד. שיטה זו מקובלת במיוחד בטיפוס הרים גבוהים, שלג וקרח ובמסלולים ארוכים וישרים על סלע (מבולטים).

בשלוש השיטות הללו מבנה הטיפוס הוא דומה: המסלול מחולק לפיצ'ים (אורכי חבל) ובין כל שני פיצ'ים יש תחנה.

נקודה נוספת הנוטה להישמט מן הדיון בנושא חבלים היא שככל שהחבל עבה יותר כך הוא עמיד יותר בפני שחיקה. כך למשל חבל יחיד עמיד יותר מחבל כפול, כפול עמיד יותר מתאומים ובכל מקרה - חבל 9מ"מ עמיד יותר בפני שחיקה מחבלי 8.5מ"מ. כל זאת בהנחה שהחבל הוא מאותה איכות, בעל מעטפת באותה צפיפות וכו'. מאידך, ככל שהחבל עבה, קל לו להיתקע בחריצים ועל פינות סלע.

השיטות השונות

חבל יחיד (single rope)

בהובלה בחבל יחיד המוביל משתמש בחבל אחד (מן הסתם) ואותו החבל עובר בכל העגינות. החסרון העיקרי של שיטה זו הוא בכמות החבל. מכיוון שבזמן גלישה על המסלול ניתן לגלוש בכל פעם רק חצי אורך החבל (גולש אחרון), על מסלול שהובל בחבל יחיד יהיו יותר פיצ'ים של גלישה מאשר פיצ'ים של טיפוס, עד פי שניים יותר. לעומת זאת, שיטה זו היא פשוטה יחסית לשיטות האחרות, כפי שיוסבר, והיא פופולארית ביותר במסלולים ספורטיביים קצרים, בלעדית בקירות טיפוס ושימושית בכל איזור בו יש ירידה נוחה מן המסלולים, או תחנות גלישה נוספות על אלה של ההובלה.

מאחר שהמוביל מקליפ את החבל בכל העגינות, מתגלה תופעה שמהווה בעיה במיוחד במסלולים שאינם ישרים (כאלה שיש בהם טרברסות, למשל). כל "שבירה", זוית בחבל, מוסיפה כמות של חיכוך ומקשה על המוביל להמשיך לטפס. פתרון אפשרי הוא להוסיף הארכות, ראנרים ארוכים, לכל עגינה וכך להקטין את הזוית של החבל בטבעות.

חבל כפול (double rope)

הובלה בחבל כפול מבוססת על אותם העקרונות בדיוק כמו הובלה בחבל יחיד אלא שכאן משתמשים בשני חבלים דקים במקום אחד עבה. כל אחד מן החבלים האלה יכול לבלום את רוב הנפילות, בוודאי את אלה שהן במקדם נפילה נמוך.

בהובלה בחבל כפול נהוג להקליפ את החבלים בעגינות לסירוגין, מכיוון שכל אחד מהחבלים יכול לבלום נפילה. נהוג גם להשתמש בשני חבלים בצבעים שונים, שניתן להבחין ביניהם בקלות, כך שייקל על המוביל להעביר את החבלים לסירוגין בעגינות. עוד נהוג (בעיקר אצל הבריטים) כי המוביל מכריז בתחילת ההובלה על הצדדים השונים (למשל: "הצהוב מימין, הכחול משמאל").

ההבדלים העיקריים בין חבל כפול לחבל יחיד הם:

א. המשקל. חבל יחיד הוא קל יותר משני חבלים דקים. משקל של חבל יחיד 11מ"מ הוא כ- 70 גרם למטר בעוד שמשקל טיפוסי של חבל כפול 9מ"מ הוא כ - 55 גרם למטר. משקלו של חבל כפול הוא פי אחד וחצי לערך, מזה של חבל יחיד. זהו היתרון היחיד שיש לשימוש בחבל יחיד להובלה במסלולים ארוכים. כמובן שבחבלים דקים יותר המשקלים - בהתאם.

ב. החיכוך. במסלולים בהם העגינות אינן מסודרות בקו ישר, זו מעל זו, החבל העובר בעגינות מזגזג ביניהן והחיכוך הולך וגדל, כאשר הוא מוכפל בערך קבוע מעגינה לעגינה. בשימוש בחבל כפול מעבירים את החבלים בעגינות לסירוגין כך שחבל אחד עובר בחצי מן העגינות, והחבל השני עובר בחצי האחר. כך ניתן להקטין את החיכוך במידה משמעותית, בלי להוסיף הארכות ארוכות, המשנות את כיוון הכח על העגינות ומאריכות את הנפילה הפוטנציאלית עליהן.

ג. אורך הדינאמיקה של נפילה הפוטנציאלית. כאשר המוביל לוקח חבל כדי להעבירו בטבעת של העגינה הבאה, הוא מוסיף אורך לנפילה פוטנציאלית (אם מחליקה לו הרגל ממש לפני ההקלפה, למשל). במקרה של שני חבלים המועברים לסירוגין (אפילו בקו ישר), החבל אותו ייקח המוביל כדי להעביר בטבעת אינו אותו החבל העובר בעגינה הקודמת ולכן אינו אותו החבל שיבלום את הנפילה. אם תהיה נפילה, ברור שהיא תהיה קצרה יותר.

ד. שיפור העגינות. כאשר העגינות אינן טובות מאד, וחשודות כגבוליות, ניתן למקם באותו הגובה שתי עגינות כך שבמקרה של נפילה יתחלק העומס על החבלים וגם על העגינות.

ה. טרברסה. כאשר המסלול אינו לאורך קו ישר, ויש בו קטע של טרברסה, חבל אחד יכול לעבור בטרברסה, והשני ידלג על כל העגינות בטרברסה. כך יקטן החיכוך ממעבר החבלים בטבעות. יתרון חשוב נוסף הוא שלמטפס השני, המנקה את המסלול יהיה כל הזמן חבל המגיע מלמעלה ולא מהצד, כפי שהיה צפוי במקרה של טרברסה.

ו. פינות חדות. מכיוון שכל חבל עובר במסלול שונה במקצת (הרי הם אינם מוקלפים באותן עגינות), הסיכוי ששני חבלים יעברו על פינות חדות וייקרעו במקרה של נפילה הוא קטן מאד, בהשוואה לזה של חבל אחד.

ז. גלישה וחילוץ. תחנות הגלישה במסלולים ארוכים מסודרות על פי רוב לאורך המסלול. במקומות בהם התחנות מוכנות, הן במרחקים של אורך חבל אחד. בחבל של חמישים מטרים ניתו לטפס עד חמישים מטר בכל פיץ' של טיפוס אך ניתן לגלוש לכל היותר עשרים וחמישה מטרים בכל פיץ' של גלישה. בחבל כפול ניתן לטפס ולגלוש עד חמישים מטרים בכל פיץ. כמובן שמספר תחנות הגלישה יקטן בשימוש בחבל כפול וזמן הגלישה יתקצר. גם במסלול שאינו מסודר לגלישה קיים אותו היתרון, וכן כמות הציוד (עגינות גולש אחרון, רצועות או חבלים קצרים) שיש להשאיר לאורך המסלול תקטן.

כל זה נובע מכך שבהובלה בחבל כפול יש בידי המטפסים חבל באורך כפול. עניין זה בא לידי ביטוי בכל המקרים בהם חבל ארוך יותר נותן אפשרויות רבות יותר. מצב דומה נוסף הוא במקרה שנדרש חילוץ של מטפס שנפגע.

ח. טיפוס בשלישיה. כשמטפסים בשלישיה, המוביל מטפס כאשר הוא מאובטח בחבל כפול. בהגיעו לתחנה הוא יכול לאבטח את שני האחרים באותו זמן, בהפרש מרחקים קטן ביניהם, כשכל אחד מהם קשור לקצה של אחד החבלים, ומנקה את העגינות בהן עובר החבל שלו. במצב כזה יש לשים לב לטרוורסות לאורך המסלול, בהן יהיה מאובטח מלמעלה רק אחד מהמטפסים, ועליו מוטלת האחריות לטפס ראשון ולנקות גם את העגינות של חברו שיטפס אחריו, כדי שגם אליו יגיע החבל מלמעלה.

לסיכום, העבודה בחבל כפול מביאה עימה מספר גדול של יתרונות ולמרות החיסרון שכבר הוזכר, המשקל הגדול יותר של שני חבלים דקים, היא ללא ספק השיטה המועדפת להובלת מסלולים ארוכים עם פיצ'ים רבים. עם זאת היא מסובכת יותר מבחינה טכנית. המוביל, צריך לשים לב למיקומם של שני החבלים ולדאוג שלא יסתבכו ביניהם (דבר שיגרום לחיכוך ויפריע לו לטפס). גם למאבטח העבודה מסובכת ודורשת יותר מיומנות מאיבטוח בחבל יחיד. המאבטח בחבל כפול צריך לעתים קרובות לקחת חבל באחד החבלים ולתת חבל בשני, ולפעמים לתת חבל בשני החבלים, הכל על פי מצבו של המוביל ביחס לעגינה האחרונה.

על כל פנים, מומלץ להתחיל להוביל בחבל כפול רק לאחר ששני המטפסים (המוביל והמאבטח) התנסו והתמקצעו בהובלה בחבל יחיד.

חבל תאומים (twin rope)

זוהי שיטה נוספת להובלה בשני חבלים דקים. בד"כ חבלי טווין הינם דקים יותר מאלה של דאבל. כאן מועברים שני החבלים יחד בכל העגינות במצב רגיל, ובעצם משתמשים בשני החבלים כאילו היו חבל אחד עבה. ההבדל העיקרי הוא בכך שניתן להשתמש בחבלים דקים עוד יותר, כי בזמן נפילה שני החבלים יעשו את העבודה שעושה חבל אחד בחבל כפול. לעומת זאת, שני חבלים נמתחים פחות מחבל אחד, אפילו מעט דק יותר, כך שכוח הבלימה עלול לגדול.

קיימים כאן רק חלק מן היתרונות של הובלה בחבל כפול ולמעשה היתרונות העיקריים הם ביכולת לבצע גלישות ארוכות יותר ובעצם בכל מקרה בו חבל ארוך יותר מועיל (כמו חילוץ), ובטיפוס בשלישיה. כאשר המוביל רחוק מן המאבטח והתחנה, חבל אחד עשוי להספיק ואז באים לידי ביטוי גם יתרונות נוספים כגון איבטוח בטרוורסה, שיפור העגינות וכו'.

למרות ששיטת העבודה בחבל תאומים כמעט שאינה שונה מן העבודה בחבל יחיד, יש למוביל בשני חבלים דקים יתרון פסיכולוגי על המוביל בחבל יחיד. הרגעים המטרידים ביותר בכל הובלה הם רגעי ההקלפה. ברגע ההקלפה המוביל רחוק מן העגינה הקודמת (שהרי לא היה מחליט לשים עוד אחת) והוא גם צריך לקחת חבל נוסף כדי להקליפ. תוך כדי כך המוביל מגדיל את אורך החבל שבינו ובין העגינה הקודמת, ואת אורך הנפילה הפוטנציאלית.

בעבודה בחבל כפול אפשר להקליפ חבל אחד, בעוד שהשני עובר בעגינה הקודמת, וכך להימנע מהבעיה שתוארה (זה כתוב כ'יתרון ג' ביתרונות של חבל כפול). גם בחבל תאומים, למרות ששני החבלים מתפקדים בזמן הובלה כחבל יחיד, אפשר להקליפ אותם האחד אחרי השני. אין כאן בעיה בטיחותית מכיוון שמיד לאחר ההקלפה המוביל נמצא למעשה בטופ-רופ. למרות שההבדל המעשי הוא קטן, ההבדל הפסיכולוגי גדול.

האמריקאים נוהגים להעביר כל חבל בטבעת נפרדות בעגינות, כדי למנוע מצב של מתיחות שונה בשני חבלים בתוך אותה הטבעת, מצב שיכול להביא לפגיעה בחבלים כתוצאה מן החיכוך ביניהם באותה טבעת. מאותה הסיבה גם לא מומלץ להתחיל להוביל פיץ' בחבל כפול, ולעבור להובלה בחבל תאומים, ולהיפך.

הולכים יחד (moving togeather)

בשיטה זו מסלול אינו מתחלק לפיצ'ים וביניהם תחנות. שני המטפסים מטפסים באותו זמן (השיטה נקראת גם simul-climbing או simultaneous climbing) וביניהם אורך קבוע של חבל. המוביל דואג שבינו ובין השני שלו תהיה לפחות עגינה טובה אחת בכל רגע נתון, כך שאם אחד מהם נופל, שניהם נתלים על החבל והעגינה באמצע. היתרון - שיטה זו מאפשרת לחסוך זמן רב, שכן ניתן כך לטפס באופן רציף, בלי עצירות להקמת תחנה. החסרון - אין גיבוי לעגינות בדרך כלל, וכל אחת מהן צריכה, במקרה נפילה לשאת עומס נפילה כפול, של שני אנשים. שיטה זו מקובלת בטיפוס הרים ועל מסלולים ארוכים וקלים.

סולו מאובטח (solo)

טיפוס סולו מאובטח הוא שיטה לטיפוס של מטפס אחד על מסלולי ארוכים. בדרך כלל המערכת היא של חבל הקשור בקצהו לתחנה בתחילת הפיץ' והמטפס מחובר אליו באמצעות אמצעי חיכוך היכול "לזחול" על החבל אבל בזמן נפילה הוא ננעל ובולם. כשהמטפס מגיע לקצה החבל, הוא בונה תחנה, גולש לתחנה הקודמת, מפרק אותה ומטפס על החבל, בדרך כלל עם תיק גדול, לתחנה הבאה. יש לשים לב לכך שעל כל תחנה לשאת עומס בשני הכיוונים - למעלה ולמטה.

הובלה מדומה (פסאודו - pseudo leading)

הובלה מדומה איננה באמת שיטת הובלה, אלא שיטה לתרגול הובלה. הרעיון הוא לתת למוביל המתחיל לטפס מסלול בהובלה כאשר הוא מאובטח בטופ-רופ. אין סכנת נפילה ושליפת עגינות, והוא משוחרר מפחד שעלול להפריע לו להתרכז בהובלה עצמה. כך ניתן לתרגל הכנסה והוצאה של אבני עיגון, הקלפה נכונה בחבל יחיד וחבל כפול, תנוחות מנוחה בזמן הטיפוס ואפילו לקפוץ על העגינות כדי לבדוק אותן.

השיטה של אנדריאה לסולו

מיועדת לעבודה על מסלולים קצרים בהובלה, במקרה שאין לך מאבטח (או שלא נעים לך לסנג'ר אותו. היא מתוארת על ידי אנדריאה עצמו במאמר נפרד.


עוד מאמרים: רשימת ציוד לבוגרי קורסים / תחנות / פתרון תקלות / חילוץ מוביל / עוד שיטה לאיבטוח עצמי / מאמרים על קשרים / קסדות / פרנדים / כללי פסילה