רשימת ציוד לקורסים | התאגדות מדריכי הטיפוס והגלישה הישראלים | IMGA

רשימת ציוד לקורסים

ציוד אישי לכל הקורסים

רתמה

נעלי טיפוס (לא חובה)

3 טבעות ננעלות

אמצעי חיכוך

3 פרוסיקים


לקורס גלישה (קניונינג) בסיסי:

אבני עיגון

חבלים סטאטיים

טבעות לא ננעלות

טבעות ננעלות

2 רצועות 2רץ

אמצעי חיכוך שונים (שמינית, שטיכט, ATC ואחרים)

לקורס טיפוס בסיסי:

ציוד אישי

ציוד הובלה:

אבני עיגון

חבל הובלה

ראנרים

חבל טופ-רופ

5 טבעות ננעלות

2 רצועות 2רץ

לקורס הובלה על בולטים:

ציוד אישי (מפורט לעיל)

חבל הובלה

ראנרים

2רצועות 2רץ

2-3 רצועות 1רץ קשורות

גריגרי, סינץ' או מכשיר ננעל אוטומטית אחר

לקורס הובלה על אבני עיגון:

ציוד אישי

חבל הובלה יחיד

חבל הובלה כפול

ראנרים קצרים וארוכים

סט רוקים

סט טריקמים

עיגונים נוספים

3 רצועות 2רץ

2-3 רצועות 1רץ קשורות

קצת ציוד אייד


לפעילויות גלישה ואומגה

כל סט מורכב מרתמה, שתי טבעות, אמצעי חיכוך

חבלים כפולים לכל עמדה


לטיולי קניונינג

אבני עיגון, ציוד נוסף למקרה חירום