למי מיועדת התכנית? | התאגדות מדריכי הטיפוס והגלישה הישראלים | IMGA

למי מיועדת התכנית?

תכנית ההסמכה מיועדת לכל מדריך טיפוס בעל נסיון אקסטנסיבי בהרים שיעמוד בתנאים הבאים:

הסמכה של מדריך טיפוס המוכרת על ידי מנהל הספורט (ווינגייט, או תעודה מקבילה).

חברות בעמותת מדריכי הטיפוס הישראליים. בקשת החברות כוללת הגשת טופס מועמדות הכולל פרטים אישיים, קורות חיים ורשימה של מסלולים אלפיניים, על פי האורך והדירוג הנדרשים בטופס. את הטופס ניתן למלא במחשב או ביד ולשלוח אלינו.

חברות במועדון האלפיני הישראלי.

השתתפות בכל ימי הלימוד בתכנית.

עמידה במבחנים בכל נושאי הלימוד.